SUM VẦY HAY XUM VẦY

Trên trang chủ của Vật giá bán bản thân thấy tất cả cái baner flash, cực kỳ rất đẹp. Quảng cáo về tết Trung Thu tất cả chữ: " Mùa trăng XUM vọc, tràn trề hạnh phúc"

Mình thấy nó đề nghị là "sum vầy" chứ không phải là "xum" vọc. Trong trường đoản cú điển Tiếng Việt chẳng tất cả từ "xum vầy" đâu. Viết không đúng lỗi bao gồm tả rồi đấy Vật giá chỉ ạ.


Bạn đang xem: Sum vầy hay xum vầy

Mu00ecnh thu1ea5y nu00f3 phu1ea3i lu00e0 "sum vu1ea7y" chu1ee9 khu00f4ng phu1ea3i lu00e0 "xum" vu1ea7y. Trong tu1eeb u0111iu1ec3n Tiu1ebfng Viu1ec7t chu1eb3ng cu00f3 tu1eeb "xum vu1ea7y" u0111u00e2u. Viu1ebft không đúng lu1ed7i chu00ednh tu1ea3 ru1ed3i u0111u1ea5y Vu1eadt giu00e1 u1ea1. ","product_id":0,"type":0,"date":1315624016,"date_text":"10 nu0103m","link":"/hoidap/4037/296981/quot-xum-vay-quot-vat-gia-sai-loi-chinh-ta.html","num_reply":6,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"MinhTuyentmt","name":"Mu00e1y vu0103n phu00f2ng","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"daiduongxanh1900

haha chúng ta này tinh thiệt bản thân hay là chả bao h xem xét đâu

chính xác là đoàn viên chứ ko buộc phải xum vọc :))

Mạng du lịch|Thông tin tour|Thông tin du lịch|Du định kỳ Sapa|Du định kỳ Đà Nẵng|Diễn bọn du lịch|Du định kỳ trung quốc|Mang du lich|Thong tin tour|Thong tin du lich|Du lich Sapa|Du lich Đa Nang | Dien dan du lich|du lich trung quoc |Tour du ngoạn |tour du lich |chúng tôi du lịch| Du kế hoạch Huế |tour du ngoạn Sapa |tour du lịch Thành Phố Đà Nẵng | tour du ngoạn Huế


u0111u00fang lu00e0 sum vu1ea7y chu1ee9 ko phu1ea3i xum vu1ea7y :)) Mu1ea1ng du lu1ecbch|Thu00f4ng tin tour|Thu00f4ng tin du lu1ecbch|Du lu1ecbch Sapa|Du lu1ecbch u0110u00e0 Nu1eb5ng|Diu1ec5n u0111u00e0n du lu1ecbch|Du lu1ecbch trung quu1ed1c|Mang du lich|Thong tin tour|Thong tin du lich|Du lich Sapa|Du lich u0110a Nang | Dien dan du lich|du lich trung quoc |Tour du lu1ecbch |tour du lich |Cu00f4ng ty du lu1ecbch| Du lu1ecbch Huu1ebf |tour du lu1ecbch Sapa |tour du lu1ecbch u0110u00e0 Nu1eb5ng | tour du lu1ecbch Huu1ebf ","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"10 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":296981,"user":{"id":1,"login_name":"showluo","name":"nguyu1ec5n anh hu00f9ng","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"dulichcantho187

Nhon My
Trả lời 10 năm trước
Sum vầy bắt đầu đúng chớ!

sms marketing | kinh doanh sms | marketing | sms


sms marketing | marketing sms | marketing | sms ","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"10 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":296981,"user":{"id":1,"login_name":"nhonmycty1","name":"Nhon My","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"nhonmycty1

thachanh
Trả lời 10 năm trước

Động từ

sum vầy

Họplạiháo hức,thân thiết. Chắc rằng ta đang đầu năm mới sausum vầy(Hồ Chí Minh)
u0110u1ed9ng tu1eeb

sum vu1ea7y Hu1ecdplu1ea1ivui vu1ebb,thu00e2n mu1eadt. Chu1eafc ru1eb1ng ta su1ebd tu1ebft sausum vu1ea7y(Hu1ed3 Chu00ed Minh) ","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"10 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":296981,"user":{"id":1,"login_name":"tintieudung","name":"thachanh","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"moderntalking_20062000

Xem thêm:

nông thành an
Trả lời 6 năm trước
xum vọc tuyệt sum vầy


","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"6 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":296981,"user":{"id":1,"login_name":"an260101","name":"nu00f4ng thu00e0nh an","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"an261010

Vũ thị Mỵ
Trả lời 2 năm trước
sum vầy


","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"2 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":296981,"user":{"id":1,"login_name":"phuonghong89v
yahoo.com","name":"Vu0169 thu1ecb Mu1ef5","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"phuonghong89v
Minc Hiếu
Trả lời một năm trước
ừ thất thoát, đề xuất là Sum Vầy chđọng, bác soi kỹ ghiaaa


u1eeb nhu1ec9, phu1ea3i lu00e0 Sum Vu1ea7y chu1ee9, bu00e1c soi ku1ef9 ghiaaa","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"1 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":296981,"user":{"id":1,"login_name":"xuongrongxanh3107
email.com","name":"Minch Hiu1ebfu","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"xuongrongxanh3107