Những từ phát âm e

Cùng chichimary.com họcphân biệt phương pháp phát âm nguyên âm/eɪ/ /aɪ/ với /ɔɪ/ cực chuẩn trong giờ Anh

*

A. Giải pháp phát âm/eɪ/ /aɪ/ cùng /ɔɪ/

1. Vạc âm nguyên âm đôi/eɪ/

- bắt đầu từ âm /e/, sau đó dịch chuyển về phía âm /ɪ/.

Bạn đang xem: Những từ phát âm e

- lúc bắt đầu, miệng mở rộng thoải mái, đầu lưỡi va hàm răng dưới, hàm hạ. Sau đó, môi dần dần kéo sang phía hai bên về phía tai, hàm dưới nâng lên một chút.

- dứt âm, môi mở hờ.

Ví dụ:

Later/ˈleɪtər/: sau đóTasty/ˈteɪsti/: vịDanger/ˈdeɪndʒər/: nguy hiểmExplain/ɪkˈspleɪn/: giải thíchExchange/ ɪksˈtʃeɪndʒ/: trao đổi

2. Phạt âm nguyên âm đôi/aɪ/

- bắt đầu từ âm /a/, sau đó dịch chuyển về phía âm /ɪ/.

- lúc bắt đầu, miệng mở hình ovan, lưỡi hạ thấp chạm hàm răng dưới. Sau đó, môi dần kéo sang 2 bên về phía tai, hàm dưới nâng lên 1 chút.

- hoàn thành âm, môi mở hờ.

Xem thêm:

Ví dụ:

fine /faɪn/: tốt, nguyên chấtbehind /bɪˈhaɪnd/:đằng sauchild /tʃaɪld/:đứa trẻnice /naɪs/: đẹp

3. Phạt âm nguyên âm đôi/ɔɪ/

- bắt đầu từ âm /ɔ/, sau đó dịch rời về phía âm /ɪ/.

- khi bắt đầu, môi tròn, đầu lưỡi va hàm răng dưới. Sau đó, môi dần kéo sang phía 2 bên về phía tai, hàm dưới thổi lên một chút.

- xong âm, môi mở hờ.

Ví dụ:

Noisy/'nɔɪzi/: ồn àoEnjoy/ɪn'dʒɔɪ/: thíchDestroy/dɪˈstrɔɪ/: phá hủyEmployee/ɪm'plɔɪiː/: nhân viên

B. Cách nhận ra âm/eɪ/ /aɪ/ với /ɔɪ/

1. Phân biệt âm/eɪ/

"a" được phát âm là /eɪ/

+ một trong những từ gồm một âm tiết cùng có bề ngoài tận cùng bằng a+phụ âm+e

Ví dụ:

gate /geɪt/: cổngsafe /seɪf/ : an toàntape /teɪp/: dây, dải băngdate /deɪt/: ngày

+ vào một âm tiết sống liền trước gồm tận cùng bởi "ion" cùng "ian"

nation /ˈneɪʃən/:quốc giatranslation /trænsˈleɪʃən/:biên dịchpreparation /ˌprepərˈeɪʃən/:sự chuẩn chỉnh bịinvasion /ɪnˈveɪʒən/:sự xâm chiếm

Ngoại lệ:

mansion /ˈmænʃən/: lâu đàicompanion /kəmˈpænjən/:bạn đồng hànhItalian /ɪ'tæljən/:người ÝLibrarian /laɪˈbreəriən/:người cai quản thư viện

"ai" được vạc âm là /eɪ/ khi đứng trước một phụ âm trừ "r"

Ví dụ:

rain /reɪn/: mưatail /teɪl/: đuôitrain /treɪn/:tầu hỏapaint /peɪnt/:sơn

"ay" thường xuyên được phân phát âm là /eɪ/ trong số những từ có tận cùng bằng "ay"

Ví dụ:

gay /geɪ/: vui vẻplay /pleɪ/: chơiray /reɪ/:tia sángstay /steɪ/:ở lại

"ea" được phân phát âm là /eɪ/

Ví dụ:

great /greɪt/: lớn, danh tiếngbreak /breɪk/:làm gãy, vỡsteak /steɪk/:miếng mỏng, lát mỏngbreaker /breɪkə(r)/:sóng lớn

"ei" thường được phát âm là /eɪ/

Ví dụ:

eight /eɪt/:số 8weight /weɪt/:cân nặngdeign /deɪn/:chiếu nỗ lực đếnfreight /freɪt/:chở hàng bằng tàu

"ey" thường xuyên được phạt âm là /eɪ/

Ví dụ:

they /ðeɪ/: họ, bầy họprey /preɪ/:con mồi, nạn nhângrey /greɪ/:màu xámobey /əʊˈbeɪ/:nghe lời

2. Phân biệt âm/aɪ/

"i" thường xuyên được phát âm là /aɪ/ so với những từ có một âm tiết nhưng mà tận cùng bằngi+phụ âm+e

Ví dụ:

bike /baɪk/:xe đạpsite /saɪt/:nơi chỗ, vị tríkite /kaɪt/:cái diềudine /daɪn/:ăn bữa tối

"ei" thường được phát âm là /aɪ/ trong một số trong những trường hợp

Ví dụ:

either /ˈaɪðə(r)/:một vào hai, cả hai...neither /ˈnaɪðə(r)/:không chiếc nàoheight /haɪt/:chiều caosleight /slaɪt/:sự khôn khéo

"ie" được phạt âm là /aɪ/ lúc nó là hồ hết nguyên âm cuối của một từ tất cả một âm tiết

Ví dụ:

die /daɪ/:chếtlie /laɪ/:nằm, nói dốipie /paɪ/:bánh nhântie /taɪ/:thắt, buộc

"ui" được vạc âm là /aɪ/ giữa những từ cóui+phụ âm+e

Ví dụ:

quite /kwaɪt/:Khá, tương đốiinquire /ɪnˈkwaɪə(r)/:điều tra, thẩm trarequire /rɪˈkwaɪə(r)/:đòi hỏi, yêu cầusquire /skwaɪə(r)/:người cận vệ

"uy" phân phát âm là /aɪ/

Ví dụ:

buy /baɪ/:muaguy /gaɪ/:chàng trai

3. Nhận ra âm/ɔɪ/

"oi" và "oy" thường xuyên được phạt âm là /ɔɪ/

Ví dụ:

boy /bɔɪ/: cậu bé, đàn ông traicoin /kɔɪn/:đồng tiềnfoil /fɔɪl/:lá (kim loại)toil /tɔɪl/:công bài toán khó nhọcvoice /vɔɪs/:giọng nóienjoy /ɪnˈdʒɔɪ/:thích thú, hưởng trọn thụ

C. Rèn luyện cách vạc âm/eɪ/ /aɪ/ với /ɔɪ/

Luyện đọc hầu như câu sau, lưu ý những từ bỏ in đậm

He came lớn the gate ateight.Let’s playwith the greyplane.Drive on the right .Why don’t you try?Do you like dry wine?I’m twice your size, LisaThat guy might buy my cycle.Moist soilHe’s a loyal employee.