Diện Tích Lục Giác Đều

Công thức tính diện tích lục giác hầu hết là ()(S = frac3sqrt3 × a^22), cùng công thức tính chu vi lục giác hầu hết là (P.. = 6 × a). Giờ phía trên, cách tính diện tích với chu vi lục giác những online với bảng tính trực tuyến đường của chichimary.com đơn giản dễ dàng cùng đúng mực rộng.

Bạn đang xem: Diện tích lục giác đều


Một hình lục giác hoặc hình sáu cạnh hoặc Hexagon /hɛksaˈgoːn/ (giờ Hy Lạp ἑξα, héxa, “sáu” và γονία, gonía, “góc”) là một trong nhiều giác, một hình thể vào hình học tập phẳng, bao hàm sáu góc với sáu cạnh.

Nếu sáu cạnh gồm chiều lâu năm cân nhau, nó được Gọi là 1 trong hình lục giác sáu cạnh phần lớn. Chỉ Khi toàn bộ những góc bao gồm cùng kích thước, với những cạnh bằng nhau, bắt đầu gọi là lục giác đều. Một hình khối cùng với nhị đáy hình lục giác hotline là lục lăng.

*

Công Thức Tính

(S = frac3.sqrt32a^2)

(P = 6.a)

(R = a)

(r = fraca.sqrt32)

Trong đó:

P: chu viS: diện tíchR: bán kính Kr: nửa đường kính kS’: tâma: những cạnhK: mặt đường tròn ngoại tiếpk: mặt đường tròn nội tiếp

Dấu Hiệu Nhận Biết Lục Giác Đều

– Các cạnh bằng nhau cùng những góc làm việc đỉnh bằng nhau.

– Tâm của mặt đường tròn ngoại (và nội) tiếp là trọng tâm đối xứng cù (lan tròn).

– Tổng số đo các góc sinh sống đỉnh là: ((n.180^0 – 360^0) = 180^0.(n – 2)), nhưng n là số cạnh của nhiều giác hầu hết. Vậy độ to của góc nghỉ ngơi đỉnh là: (180^0.fracn – 2n).

– Điện thoại tư vấn R cùng r là bán kính của con đường tròn ngoại cùng nội tiếp của nhiều giác đa số, call cạnh của nhiều giác rất nhiều là a, thì ta có:(a = 2.R.sin(frac360^02.n) = 2.r.tan(frac360^02.n))

– Các cạnh của chính nó lâu năm đúng bằng bán kính đường tròn nước ngoài tiếp.

– Nếu nối vai trung phong đường tròn ngoại (và nội) tiếp với các đỉnh của lục giác thì ta sẽ sở hữu 6 tam giác phần đa.

Cách Vẽ Một Lục Giác Đều Bằng Thước Và Compa

Có rất nhiều phương pháp để vẻ hình lục giác gần như, bạn cũng có thể tham khảo những cách sau đây:

*

Cách 1: Ta vẽ mặt đường tròn, vào hình trụ vẽ đường kính mang hai điểm của 2 lần bán kính ở trên phố tròn vẽ nhị cung tất cả nửa đường kính bằng bán kính hình tròn ban sơ những điểm giao nhau của các hình trụ cùng nhì đầu của 2 lần bán kính là sáu điểm của hình lục giác số đông.

Cách 2: Quý khách hàng rất có thể vẽ lục giác rất nhiều với độ lâu năm cạnh cho trước như sau: Lấy số đo độ lâu năm của cạnh lục giác số đông làm bán kính để vẽ một mặt đường tròn kế tiếp đặt tiếp tục các dây cung lâu năm bằng nửa đường kính kia xuất hành tròn vừa vẽ được (Đặt được sáu dây cung đều nhau liên tiếp), những mút ít tầm thường của hai dây tiếp tục theo lần lượt chính là những đỉnh của lục giác đều có độ lâu năm cạnh đến trước.

Cách 3: Quý khách hàng hãy vẽ ra một tam giác đều rồi tiếp đến vẽ cho nó một con đường tròn ngoại tiếp xuất phát từ một đỉnh của tam giác kéo dãn dài qua trung ương đường tròn giảm đường tròn tại một điểm nữa (điểm A). Từ điểm A này vẽ một tam giác đều phải có con đường cao là mặt đường kéo dãn dài qua trung khu hồi nãy.

Xem thêm:

Cách 4: Quý Khách vẽ một con đường tròn (C) bán kính bất cứ, đặt trung khu compage authority ở trên phố tròn (C), con quay những dg tròn đồng trọng tâm với (C) cắt (C) tại các điểm là đỉnh lục giác buộc phải tìm. Tâm của mặt đường tròn sau là giao điểm của đường tròn trước cùng với (C).

Công Thức Tính Chu Vi Hình Lục Giác, Lục Giác Đều

– Chu vi hình lục giác: Bằng tổng chiều lâu năm của sáu cạnh.

(P.. = a + b + c + d + e + f)

– Chu vi lục giác đều: Bằng chiều lâu năm của một cạnh nhân 6.

(P.. = 6 × a)

Trong đó:

P: là chu vi.

a, b, c, d, e, f: là chiều dài của các cạnh.

Công Thức Tính Diện Tích Hình Lục Giác, Lục Giác Đều

Công thức tính diện tích hình lục giác thường: Muốn tính diện tích S của hình lục giác thường xuyên, ta có thể chia hình lục giác thành 4 hình tam giác, tính tổng diện tích của những tam giác sẽ là tìm ra diện tích của hình lục giác.

Công thức tính diện tích S lục giác đều:

(S = frac3sqrt3 × a^22)

Trong đó:

S: là kí hiệu diện tích S.

a: là độ dài cạnh của lục giác.

Cách Tính Diện Tích Hình Lục Giác Đều

– Trường vừa lòng đề bài đến sẵn độ dài một cạnh: cùng với trường phù hợp này các bạn chỉ cần vắt số cơ mà đề bài sẽ cho vào phương pháp tính diện tích S đã đã cho ra hiệu quả.

– Trường vừa lòng xác định độ lâu năm qua chu vi (P): khẳng định độ nhiều năm bởi công thức tính chu vi (P = 6 × a ⇒ a = fracP6) nhằm tìm kiếm cạnh của một hình lục giác đều bất kỳ. Sau khi khẳng định được chiều nhiều năm của cạnh chúng ta chỉ việc nỗ lực số vào cách làm tính diện tích lục giác hầu hết.