Điểm chuẩn trường công nghiệp

Trường đại học công nghiệp thành phố HCM vẫn bằng lòng ra mắt điểm chuẩn chỉnh hệ đại học chủ yếu quy. Thông tin cụ thể điểm của từng ngành chúng ta hãy coi văn bản bên dưới.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn trường công nghiệp


Cao Đẳng Nấu Ăn Thành Phố Hà Nội Xét Tuyển Năm 2021

Tuyển Sinc Ngành Trúc Y Cao Đẳng Thụ Y Hà Nội

Điểm Sàn Đại Học 2021... Cập Nhật Liên Tục...


ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆPhường TPhường.Hồ Chí Minh 2020

Điểm Chuẩn Xét Học Bạ 2021:

-Cơ sở tại Tp. Hồ Chí Minh:

*
-Phân hiệu trên Quảng Ngãi:

*

Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp trung học phổ thông 2021:

Đang update...

Xem thêm:

*

*
Thông Báo Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghiệp TPHCM

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM 2020

*

*

*

*

*

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPhường.HCM 2019

Cụ thể điểm chuẩn chỉnh của trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh nhỏng sau

Tên ngành

Tổ hòa hợp môn

Điểm chuẩn

Luật khiếp tế

A00.D01. D96,C00

21

Nhóm ngành Công nghệ Diện gôm 02 ngành: Công nghệ nghệ thuật diện, diện tử; Công nghe kỹ thuât điều khiốn và bốn đông hóa

A00, A01, C01, D90

18

Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện tử - viễn thông

A00, A01, C01, D90

16

Công nghệ nghệ thuật cơ khí

A00, A01, C01, D90

19

Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử

A00, A01, C01, D90

19

Công nghệ sản xuất máy

A00t A01, C01.D90

18

Công nghệ kỹ thuật ô tô

A00, A01, C01, D90

20

Công nghệ chuyên môn nhiệt

A00, A01, C01 D90

16.5

Nhóm ngành Kỹ thuật xây dụng gôm 02 ngành: Kỳ thuật xây dựng; Kỹ thuật tạo công trình giao thông

A00, A01, C01, D90

16.75

Công nghệ dệt may

A00, C01, D01, D90

18

Thiết kế thời trang

A00, C01, D01, D90

16.5

Nhóm ngành Công nghệ công bố gôm 04 ngành: Công nghệ thông tinễ, Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy vi tính, IIỘ thống thông tin

A00, C01, D01, D90

18.75

Công nghệ nghệ thuật lắp thêm tính

A00, C01, D01, D90

16

Nhóm ngành Công nghệ hỏa học gôm 04 chuycn ngành: Kỹ thuật hóa phân tích; Công nghệ thanh lọc Ilóa dầu; Công nghệ cơ học Hóa dươc; Công nghe Vô cơ - Vât liệu.

A00,B00, D07, D90

16

Công nghệ thực phẩm

A00, B00, D07, D90

18

Dinc dưỡng cùng kỹ thuật thực phẩm

A00, B00, D07, D90

15.5

Đảm bảo chất lượng cùng bình yên thực phẩm

A00, B00, D07, D90

15.5

Công nghệ sinc học

A00, B00, D07, D90

17

Công nghệ chuyên môn môi trường

A00, B00, D07, D90

15.5

Quản lý tài ngulặng với môi trường

A00, B00, D07, D90

15.5

Khoa học tập môi trường

A00, B00, D07, D90

15.5

Nhỏm ngành Kê toản-Kiêm tân oán gôm 02 ngành: Kc toán; Kicentimet toán

A00, C01, D01,D90

17.75

Nhóm ngành Tài chủ yếu ngân hàng gôm 02 chăm ngành: Tài thiết yếu ngân hàng; Tài bao gồm doanh nghicp

A00, C01, D01, D90

17.75

Marketing

A01.C01,

19

Quản trị tởm doanh

A01.C01, D01, D96

18.25

Quản trị khách sạn

A0l.C0l,

19.5

Quản trị nhà hàng cùng hình thức dịch vụ nạp năng lượng uống

A01, C01, D01, D96

18.75

Quản trị du ngoạn cùng lữ hành

A0l.C0l,

19

Kinc doanh quốc tế

A01.C01, D01, D96

20

Tmùi hương mại năng lượng điện tử

A01.C01, D01, D90

18

Luật quốc tế

A00, D01, D96, c00

18.5

Ngôn ngữ Anh

D01, D14, D15, D96

17.75

Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử

A00, A01, C01.D90

16

Công nghệ chuyên môn điện tử - viễn Ihông

A00, A01, C01.D90

15

Công nghệ chuyên môn cơ khí

A00, A01, C01, D90

17.5

Công nghệ chuyên môn cơ điện tử

A00, A01, C01.D90

17.5

Công nghệ chế lạo máy

A00, A01, C01.D90

16.25

Kỹ thuật phần mềm

A00, C01, D01.D9Ò

16

Công nghệ chuyên môn hóa học

A00, B00, D07,090

15

Công nghệ thực phẳm

A00, B00, D07, D90

15

Công nghệ nghệ thuật môi trường

A00, B00, D07, D90

15

Quản lý tài nguycn cùng môi trường

A00, B00, D07, D90

15.5

Khoa học tập môi trường

A00, B00, D07, D90

15.5

Nhóm ngành Kế toán-Kiểm tân oán gôm 02 ngành: Kế toán; Kiểm toán

A00, C01, D01.D9Ò

17.75

Nhóm ngành Tài bao gồm bank gôm 02 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Tài thiết yếu doanh nghiệp

A00, C01, D01, D90

17.75

Marketing

A01.C01,D01.D96

19

Quản trị ghê doanh

A01.C01, D01, D96

18.25

Quản trị khách sạn

A0l, C0l,D01.D96

19.5

Quản trị nhà hàng quán ăn và dịch vụ ăn uống uống

A01, C01, D01, D96

18.75

Quản trị du ngoạn với lữ hành

A0l, C01, D01, D96

19

Kinh donước anh tế

A01.C01, D01, D96

20

"ITiương mại điện tử

A01.C01, D01, D90

18

Luật quốc tế

A00, D01, D96, C00

18.5

Ngôn ngữ Anh

D01, D14t D15.D96

17.75

Chương trình unique cao

---

Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện lử

A00, A01, C01.D90

16

Công nghệ nghệ thuật điện tử - viễn thông

A00, A01, C01.D90

15

Công nghệ nghệ thuật cơ khí

A00, A01, C01, D90

17.5

Công nghệ chuyên môn cơ điện tử

A00, A01, C01.D90

17.5

Công nghệ chế lạo máy

A00, A01, C01.D90

16.25

Kỹ thuật phần mềm

A00, C01, D01.D90

16

Công nghệ nghệ thuật hóa học

A00, B00, D07,090

15

Công nghệ thực phẳm

A00, B00, D07, D90

15

Công nghệ nghệ thuật môi trường

A00, B00, D07, D90

15

Thời gian nhập học 2021:

-Các thí sinh trúng tuyển chọn dịp 1 ngôi trường đại học công nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể nộp hồ sơ nhập học tập theo nhị phương pháp :


+Tại Tp. Hồ Chí Minh: 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, Tp. HCM -Số điện thoại: 028.3895.5858 - 028.3985.1932 - 028.3985.1917.