Iphone 11 Pro Max 64Gb

Mô tả sản phẩm: sản phẩm cũ nguyên bản, không sửa chữa bề ngoài đẹp 99% như mới. Cam đoan không bán hàng thay vỏ, xay kính. Vật dụng trần chưa phụ kiện


Bạn đang xem: Iphone 11 pro max 64gb

*

20,400,000₫ 17,290,000₫Trả góp 0%


Xem thêm:

chichimary.com Now - ship hàng siêu tốc 1hChi tiết
20,400,000₫ 17,290,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":101228,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","tc_tax_rate":0,"tc_is_taxable":false,"tc_base_tax_rate":0,"tc_base_taxes_of_one":0,"tc_modded_taxes_of_one":0,"tc_non_base_location_prices":0,"tc_is_on_sale":true},"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"silver","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":17490000,"display_regular_price":20790000,"image":"title":"thumb_11-ProMAX_3","caption":"","url":"https://chichimary.com/uploads/2019/09/thumb_11-ProMAX_3.jpg","alt":"","src":"https://chichimary.com/uploads/2019/09/thumb_11-ProMAX_3-600x600.jpg","srcset":"https://chichimary.com/uploads/2019/09/thumb_11-ProMAX_3.jpg 600w, https://chichimary.com/uploads/2019/09/thumb_11-ProMAX_3-150x150.jpg 150w, https://chichimary.com/uploads/2019/09/thumb_11-ProMAX_3-300x300.jpg 300w, https://chichimary.com/uploads/2019/09/thumb_11-ProMAX_3-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://chichimary.com/uploads/2019/09/thumb_11-ProMAX_3.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://chichimary.com/uploads/2019/09/thumb_11-ProMAX_3-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://chichimary.com/uploads/2019/09/thumb_11-ProMAX_3-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":36389,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"yes","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"20,790,000₫ 17,490,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":101229,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","tc_tax_rate":0,"tc_is_taxable":false,"tc_base_tax_rate":0,"tc_base_taxes_of_one":0,"tc_modded_taxes_of_one":0,"tc_non_base_location_prices":0,"tc_is_on_sale":true,"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"gold","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":17690000,"display_regular_price":21390000,"image":"title":"thumb_11-ProMAX_1","caption":"","url":"https://chichimary.com/uploads/2019/09/thumb_11-ProMAX_1.jpg","alt":"","src":"https://chichimary.com/uploads/2019/09/thumb_11-ProMAX_1-600x600.jpg","srcset":"https://chichimary.com/uploads/2019/09/thumb_11-ProMAX_1.jpg 600w, https://chichimary.com/uploads/2019/09/thumb_11-ProMAX_1-150x150.jpg 150w, https://chichimary.com/uploads/2019/09/thumb_11-ProMAX_1-300x300.jpg 300w, https://chichimary.com/uploads/2019/09/thumb_11-ProMAX_1-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://chichimary.com/uploads/2019/09/thumb_11-ProMAX_1.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://chichimary.com/uploads/2019/09/thumb_11-ProMAX_1-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://chichimary.com/uploads/2019/09/thumb_11-ProMAX_1-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":36387,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"yes","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"21,390,000₫ 17,690,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":101230,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","tc_tax_rate":0,"tc_is_taxable":false,"tc_base_tax_rate":0,"tc_base_taxes_of_one":0,"tc_modded_taxes_of_one":0,"tc_non_base_location_prices":0,"tc_is_on_sale":true,"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"midnight-green","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":17690000,"display_regular_price":21190000,"image":"title":"thumb_11-ProMAX_2","caption":"","url":"https://chichimary.com/uploads/2019/09/thumb_11-ProMAX_2.jpg","alt":"","src":"https://chichimary.com/uploads/2019/09/thumb_11-ProMAX_2-600x600.jpg","srcset":"https://chichimary.com/uploads/2019/09/thumb_11-ProMAX_2.jpg 600w, https://chichimary.com/uploads/2019/09/thumb_11-ProMAX_2-150x150.jpg 150w, https://chichimary.com/uploads/2019/09/thumb_11-ProMAX_2-300x300.jpg 300w, https://chichimary.com/uploads/2019/09/thumb_11-ProMAX_2-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://chichimary.com/uploads/2019/09/thumb_11-ProMAX_2.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://chichimary.com/uploads/2019/09/thumb_11-ProMAX_2-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://chichimary.com/uploads/2019/09/thumb_11-ProMAX_2-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":36388,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"yes","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"21,190,000₫ 17,690,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":101231,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","tc_tax_rate":0,"tc_is_taxable":false,"tc_base_tax_rate":0,"tc_base_taxes_of_one":0,"tc_modded_taxes_of_one":0,"tc_non_base_location_prices":0,"tc_is_on_sale":true>">